UDICA K FARM

จากเมล็ดพันธุ์สู่ความสำเร็จ เราภูมิใจที่ได้เป็น 1 ในไร่กัญาที่คุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย
กระบวนการปลูกที่มีการควบคุมอันแสนพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
เราดูแลและเก็บเกี่ยวกัญชาด้วยวิธีเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ตัวเพื่อคุณภาพสูงสุดของตัวดอกกัญชา

เราทำอะไร

ทำความรู้จัก Udica

Udica Group (อูดิก้า กรุ๊ป) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของตลาดปัจจุบันที่กำลังต้องการสินค้าที่ปลอดภัย คุณภาพสูง และเชื่อถือได้ เนื่องจากปัจจุบันสินค้าส่วนมากนำเข้าอย่างผิดกฎหมายจากแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้บริโภคส่วนมากจึงเริ่มกลับมาให้ตระหนักถึงความเสี่ยงในเกี่ยวกับใบกัญชาที่วางขายกันทั่วไปโยไม่มีใบอนุญาตรับรอง ซึ่งโครงการของอูดิก้า กรุ๊ปนั้นมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเพาะปลูกกัญชาโดยเฉพาะเป็นผู้ดำเนินการดูแลในทุกขั้นตอน รวมทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อให้ใบกัญชาและผลผลิตของเรานั้นได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

วิสัยทัศน์
      เป้าหมายของอูดิก้า กรุ๊ป คือ การสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน เพราะกัญชานั้นมีสรรพคุณที่ดีทั้งในทางการแพทย์เพื่อการรักษาและเพื่อการผ่อนคลายความเครียด รวมทั้งจุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับกัญชาให้ทุกคนได้ศึกษาและเข้าใจสำหรับการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
พันธกิจ
      อูดิก้า กรุ๊ป ตั้งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสูงสุดโดยที่ยังคงยึดกับการตรวจสอบคุณภาพที่รัดกุม สนับสนุนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึงความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลและประสบการณ์ใช้จริงของแต่ละคน เป้าหมายของเราเกิดขึ้นมาจากอุปสงค์ปัจจุบันที่ต้องการสินค้าที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ในระดับสากล อูดิก้า กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดกัญชาของประเทศไทยและเอเชีย ผ่านสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงสุด

เรือนกระจกแบบผสมไฮบริด

ภาพรวมเรือนกระจกของเรา

เราปลูกสร้างเรือนกระจกขนาด 4,000 ตารางเมตรด้วยมาตรฐานสำหรับการผลิตยา พื้นที่จะถูกแบ่งแยกเป็นสัดส่วนเพื่อควบคุมสภาพบรรยากาศทั้งหมดไว้ เรือนกระจกดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันของเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ผนวกกับระบบไฟ LED (ไดโอดเปล่งแสง) ระบบควบคุมความชื้นและแสงสว่างผ่านจอทึบแสง และเซนเซอร์ตรวจจับสภาพบรรยากาศ

พื้นที่ปลูก

4,000 ตารางเมตร

ปริมาณการปลูก

10,000 ต้น

เทคโนโลยีของเรา

เราใช้เครื่องพ่นละอองหมอกแรงดันสูงที่ความดัน 60 บาร์ ควบคู่กับเครื่องมืออุปกรณ์ชั้นสูงเพื่อควบคุมสภาพอากาศทั้งหมดภายในเรือนกระจกเพาะปลูกและลดภาระความร้อนแสงโดยใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ระบบติดตาม

เพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงสุด

ใบอนุญาตและระเบียบข้อบังคับ

การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Thai GAP

มาตรฐานรับรอง GAP สำหรับการผลิตพืชเพื่อการบริโภคและปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของคนงาน

ใบอนุญาตปลูกกัญชา

ใบอนุญาตปลูกกัญชาจำนวน 20,000 ต้น ที่ออกโดยรัฐบาล

ใบอนุญาตส่งออก

เราได้รับอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมให้กับผู้ค้าและผู้ที่มีใบอนุญาต

ใบอนุญาตที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขั้นตอนการปลูก เก็บเกี่ยวและดูแลต้นกัญชาได้ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหลังจากผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

ใบอนุญาตจำหน่าย

ใบอนุญาตที่ให้จำหน่ายส่วนต่าง ๆ ของต้นกัญชาและช่อดอกกัญชาให้กับผู้ค้าและผู้จำหน่ายที่มีใบอนุญาต