เกี่ยวกับเรา

อุปสรรค

แม้ว่าปัจจุบันจะมีการใช้กัญชากันอย่างแพร่หลาย ทว่ายังคงขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ช่วยสนับสนุนและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์รักษาโรคหลายประเภท สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ไม่น่าเชื่อถือและไม่ปลอดภัยทำให้ผู้คนไม่เชื่อถือและไม่ต้องการใช้สินค้าประเภทกัญชา ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อความเชื่อที่มีต่อสินค้าและทำให้การรักษานั้นสะดุดและไม่อาจเห็นผลลัพธ์ที่ควรเป็นได้

การแก้ไขปัญหา

อูดิก้า กรุ๊ป จึงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการนำเสนอสินค้าที่ปลอดภัย คุณภาพสูงและมีคุณภาพที่คงที่ พร้อมกับการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน สร้างความต่อเนื่องในการใช้งาน และทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกมั่นใจในผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาที่ดีที่สุด ด้วยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จะช่วยผลักดันให้อูดิก้า กรุ๊ป เป็นผู้นำด้านสินค้ากัญชาในตลาดทวีปเอเชีย

อูดิก้า กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาสินค้าที่เต็มไปด้วยคุณภาพ อาทิ สมุนไพรแห้ง สารสกัด ยารักษา อุปกรณ์การใช้งานและของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ผ่านทางร้านจำหน่ายของแต่ละแบรนด์ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนด้วยจุดแข็งของอูดิก้า กรุ๊ป อันรวมไปถึงประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้ค้า ร้านค้าตามตำแหน่งต่าง ๆ ความร่วมมือกับรัฐบาล และโดยเฉพาะได้แก่การเข้าถึงผู้ใช้ในทวีปเอเชีย

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

ของเรา

ทีมของเราประกอบไปด้วยเภสัชกรมากประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการตลาด ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติด้านการใช้พืชกัญชา นอกเหนือจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มผู้ชำนาญการด้านกัญชาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ทั้งในด้านพันธุศาสตร์ การสกัด ขั้นตอนการผลิต การนำเข้าและส่งออก การตลาดและการค้า รวมไปถึงด้านกฎหมายระดับนานาชาติอีกด้วย โดยผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นล้วนมีประสบการณ์ในด้านการเก็บเกี่ยวผลิตผลจากทั้งในรูปแบบการปลูกในที่ร่มและการปลูกในเรือนกระจก

อูดิก้า กรุ๊ป มุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือที่เข้มแข็ง โดยเริ่มต้นจากทีมที่มากไปด้วยประสบการณ์และความสามารถ ร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงพยาบาล ศูนย์วิจัยและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ดำเนินงาน

อูดิก้า กรุ๊ป มีเป้าหมายในการควบคุมคุณภาพการผลิตและระบบโซ่อุปทาน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ไปจนถึงขั้นตอนจำหน่าย จึงดำเนินการทำเรื่องร้องขอใบอนุญาตที่จำเป็นต่าง ๆ และได้แล้วเสร็จในสองปีที่ผ่านมา

พื้นที่เรือนกระจกของอูดิก้าได้เปิดการใช้งานจริงในปีพ.ศ. 2563 หลังจากผ่านการวิจัยและพัฒนากว่าสองปี โดยใช้นวัตกรรมการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับการเกษตรพืชผักในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยและดีเยี่ยมที่สุดได้จัดตั้งอยู่ภายในเรือนกระจกของเราเพื่อควบคุมคุณภาพชั้นสูงและคงที่ของผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน อูดิก้ามีพื้นที่ในร่มขนาด 1,000 ตารางเมตรในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ สำหรับการเพาะปลูกกัญชาแบบพื้นฐาน โดยจะสามารถเปิดการใช้งานได้ภายในเร็ววันนี้

ผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีคุณภาพสูง ที่นำเสนอประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และความตั้งใจให้แบรนด์ของเราเป็นพื้นที่ “ร้านเดียว เข้าได้ทั้งพ่อ แม่ และพี่ใหญ่” คือสิ่งที่อูดิก้า กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะพัฒนา สร้างสรรค์และก้าวไปให้ถึง

 

ทีม

ของเรา

ทีมงานของเราประกอบด้วยมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากมายในตลาดอิสราเอลและอเมริกา ผู้จัดการ ผู้ปลูก และการพัฒนาธุรกิจ

Dr. Lihi Bar-Lev Schleider

CEO & Medical Director

Tomer Molcho

Master Grower

Wimonlack Blom-Boonvises

Quality Assurance Manager

Anyayupa Pongrungsup

Farm Coordinator

May Puntida

Office & Administration

Carolina Molcho

Media Manager