นวัตกรรม

ของเรา

เรือนกระจก

แบบผสมไฮบริด

เราปลูกสร้างเรือนกระจกขนาด 4,000 ตารางเมตรด้วยมาตรฐานสำหรับการผลิตยา พื้นที่จะถูกแบ่งแยกเป็นสัดส่วนเพื่อควบคุมสภาพบรรยากาศทั้งหมดไว้ เรือนกระจกดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันของเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ผนวกกับระบบไฟ LED (ไดโอดเปล่งแสง) ระบบควบคุมความชื้นและแสงสว่างผ่านจอทึบแสง และเซนเซอร์ตรวจจับสภาพบรรยากาศ

พื้นที่ปลูกขนาด

4,000 ตารางเมตร

ปริมาณการปลูก

10,000 ต้น

การปลูกในที่ร่ม

เราออกแบบและก่อสร้างเตนท์ปลูกภายในพื้นที่ปิดที่พัฒนาขึ้นสำหรับเพาะเลี้ยงต้นเพาะชำ ต้นแม่ และใช้เป็นพื้นที่สำหรับดำเนินงานวิจัยและพัฒนา โดยในพื้นที่ปิดจะถูกควบคุมด้วยแอพลิเคชันเพื่อควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน

การเพาะชำทั้งหมด

1,000 ต้นต่อเดือน

ต้นแม่ทั้งหมด

200 ต้น

หลัง

การเก็บเกี่ยว

เราคิดค้นกระบวนการหลังเก็บเกี่ยวขึ้นมาใหม่ ประกอบด้วยวิธีการตัดแต่ง การตากแห้งและการบ่มด้วยเทคนิคพิเศษ เพื่อกักเก็บความชื้น กลิ่นและรสของช่อดอกเพื่อรับประกันว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

 • ขั้นตอนพิเศษหลังการเก็บเกี่ยว 6 ขั้นตอน
 • ผนวกกำลังขั้นตอนแบบดั้งเดิมและแบบเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

การจ่ายปุ๋ยและ

ระบบจ่ายน้ำ

เพื่อควบคุมคุณภาพของการเติบโตของต้นกัญชาในทุก ๆ ขั้นตอน ปริมาณของปุ๋ยและน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการจะถูกควบคุมผ่านระบบจ่ายน้ำและกรองน้ำ และระบบจ่ายปุ๋ย ซึ่งจะถูกประเมินจากเวลา เซนเซอร์ และปัจจัยของสภาพแวดล้อมในแต่ละขั้นตอน

สิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง

 1. องค์ความรู้

  ขั้นตอนและเทคโนโลยีในการปลูกของเราถูกพัฒนาขึ้นในประเทศอิสราเอล เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรามีข้อได้เปรียบและความเชี่ยวชาญสำหรับการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาด อีกทั้งเป็นต้นแบบให้กับผู้ปลูกกัญชาในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน

 2. สายพันธุ์

  เพื่อรับประกันคุณภาพอันคงที่ของผลิตภัณฑ์ เราเก็บเกี่ยวสายพันธุ์คุณภาพยอดเยี่ยมด้วยวิธีพิเศษที่ถูกคิดค้นมาร่วมทศวรรษ

 3. สถานที่ตั้ง

  ฟาร์มของเราครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 40,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนหุบเขาในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเหมาะสมกับการปลูกกัญชา