บริการของเรา

บริการ

ของเรา

เราให้บริการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ต้องการปลูกและเพาะพันธุ์กัญชาสำหรับการผลิตต้นเพาะชำและพืชต้นแม่

การเพาะชำพืช

การเพาะชำพืช

การจัดหาสำหรับการเพาะชำ

เรามีขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์สำหรับเพาะชำพันธุ์พิเศษเพื่อใช้สำหรับการขยายพันธุ์พืช การทำวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ต้นเพาะชำที่แข็งแรงและทนทานมากที่สุด เราจึงรังสรรค์ต้นเพาะที่คัดมาจากสายพันธุ์หลากหลาย และขยายพันธุ์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งในร่มและในเรือนกระจก

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์

สายพันธุ์พิเศษ

เพื่อการเพาะชำพืชที่แข็งแรงและคุณภาพดี เราได้คัดสรรสายพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลกโดยอ้างอิงจากข้อมูลด้านการรักษาที่น่าเชื่อถือและพิสูจน์ได้

บริการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา

บริการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำเพื่อให้คุณสามารถขยายธุรกิจการเพาะปลูกได้มากขึ้นในขณะที่ยังคงเพิ่มยอดผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด