ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา

การเพาะปลูกระดับพรีเมี่ยม

เรามีความภาคภูมิใจในวิธีการเพาะปลูกระดับพรีเมียม โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ทันสมัยท่ามกลางภูมิประเทศอันงดงามของจังหวัดเชียงใหม่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและวิธีการเพาะปลูกแบบยั่งยืนเพื่อผลิตกัญชาเกรดการแพทย์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ทุกขั้นตอนของการปลูกตั้งแต่การเพาะเลี้ยงจนถึงการเก็บเกี่ยวอยู่ภายใต้การดูแลและสังเกตอย่างละเอียดรอบคอบโดยผู้เพาะปลูกที่เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจในศักยภาพและความสมบูรณ์ของพืช นอกจากนี้ เราให้ความสำคัญต่อวิธีปฎิบัติการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเทคนิคการจัดการศัตรูพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตกัญชาที่สะอาดและบริสุทธิ์

การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ ทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่ทุ่มเทของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสาขากัญชาทางการแพทย์ผ่านโครงการริเริ่มการวิจัยและพัฒนาที่เข้มงวด

อูดิก้า เค ฟาร์มเปิดกว้างและยินดีต้อนรับความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์และมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาผลกระทบของสายพันธุ์เฉพาะของเราต่อโรคบางชนิด

การผลิตผลิตภัณฑ์

อูดิก้า เค ฟาร์ม ต้องการนำเสนอสายพันธุ์กัญชาเกรดทางการแพทย์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย

กระบวนการผลิตของเรายึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพและความสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และกำหนดปริมาณได้อย่างแม่นยำ

การศึกษาและการสนับสนุนผู้ป่วย

เราเชื่อว่าการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้น ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความสามารถของเราจึงทุ่มเทต่อการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือที่ผู้ป่วยต้องการ เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เรายึดมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อรับรองความปลอดภัยและความถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายของผลิตภัณฑ์ เราร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานด้านกฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับการผลิต การจัดจำหน่าย และการใช้กัญชาทางการแพทย์

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

วัฒนธรรมกัญชา การเมือง และเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการสำรวจแง่มุมต่างๆ ของอุตสาหกรรมนี้

กว่า 90% ของการจ้างงานเป็นการจ้างงานภายในพื้นที่ซึ่งเป็นการลดอัตราการว่างงานและแก้ไขความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายในชุมชนผ่านรายได้ของบุคคลและครอบครัวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่และการเติบโตของเศรษฐกิจในท้ายที่สุด การให้โอกาสเข้าร่วมอบรมและการพัฒนาพนักงานในพื้นที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม โ โดยเฉพาะในการเพาะปลูกกัญชา ดังนั้น ฟาร์มของเราจึงก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปลูกกัญชาและวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งถือเป็นการขยายความเข้าใจของชุมชนต่ออุตสาหกรรมนี้ในมุมที่กว้างมากขึ้น